Infektsioonhaigused

Cypress

Kiirtestid

Malaaria kiirtest

Cypress Diagnostics malaaria kiirtest  on in vitro diagnostiliseks kasutamiseks määramaks ringlevat Plasmodium falciparum antigeeni (HRP-II) ja laktaat dehüdrogenaasi antigeeni, mis on ühine kõigi nelja malaaria liigi puhul, Plasmodium falciparum (P.f.), Plasmodium vivax (P.v.), Plasmodium ovale (P.o) ja Plasmodium malariae (P.m.). Kiirtest on mõeldud diferentsiaal diagnostikaks P.f ja teiste Plasmodium liikide (P.v, P.m. ja P.o.) vahel täisverest. Antud test on mõeldud professionaalseks kasutuseks esialgseks skriininguks ja reaktiivsed proovid tuleb kinnitada täiendanalüüsiga näiteks vere äigepreparaadi mikroskoopilise uuringuga.

Pakendis 25 plaattesti

Küsi lisainfot!

Raul Kõvask, tootejuht

Telefon: +372 53097231