Immunoloogia

Orgentec

Alegria

Täielikult automatiseeritud analüütiline süsteem

Maksimaalne paindlikkus nii autoimmuun- kui nakkushaiguste diagnostika teostamisel

Suvapöördus: korraga teostatavate analüüside ja proovimaterjalide valik ning kombinatsioon ei ole piiratud

Igat testi kontrollitakse sisemise kontrollmaterjali abil ning täiendavat kalibratsiooni ei ole vaja teostada

Lai testimenüü: üle 130 erineva analüüsi

Üheagselt saab määrata nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid parameetreid. Üheaegselt saab teostada nii nakkus- kui autoimmuunhaiguste diagnostikat. Üheaegselt saab teostada analüüse erinevatest proovimaterjalidest

Kõrge pipeteerimise täpsus (2 pipetinõela) ja ülekandumiste vältimine tänu efektiivsele pesule

Termostaadiga inkubatsioonikamber tagab stabiilse reaktsioonikeskkonna tehases teostatud kalibratsioonid igale reaktiivipartiile

Analüsaatori välise triipkoodilugeja abil saab ära määrata patsiendi proovi asukoha analüsaatori kassetihoidjal

Selle abil seostatakse patsiendi proovi ja testikasseti andmed, mille tulemusena jääb andmebaasi täielik info teostatud analüüsi kohta

Analüsaatori mälus säilitatakse kuni 2000 viimase analüüsi tulemused

Säilitatakse nii kvantitatiivsete, kui kvalitatiivsete testide ja kontrollide tulemusi

Küsi lisainfot!

Raul Kõvask, tootejuht

Telefon: +372 53097231