Kiirtestid perearstidele

Certest

Miks Certest kiirtestid?

  • Kiire ja mugav
  • Soodne hind
  • Ei vaja analüsaatorit
  • Parim metoodika esmaseks patsiendi skriinimiseks
  • Vähenõudlikud säilivustingimused
  • Võimalus kasutada testispetsiifilisi kontrollmaterjale

Biomarkerid väljaheite proovist

FOB ribatest

Tootekood: F740001F

Pakendis 40 testi

Certesti FOB kiirtest on kvalitatiivne immunokromatograafiline analüüs inimese hemoglobiini määramiseks väljaheite proovist.

FOB+Transferrin ribatest

Tootekood: FT740001F

Pakendis 40 testi

FOB+Transferriin kiirtest on kvalitatiivne immunokromatograafiline analüüs inimese hemoglobiini (Hb) ja transferriini (Tf) määramiseks väljaheiteproovist

Calprotectin ribatest

Tootekood: CP740001F

Pakendis 40 testi

Calprotectin kiirtest pakub kõrge sensitiivsusega, lihtsat ja mitteinvasiivset analüüsi hindamaks soolestiku põletike aktiivsuse hindamisel, ravitulemuste jälgimisel ning haiguse tagasipöördumise ennustamiseks.

Calprotectin 50+200 combo plaattest

Tootekood: CC882001F

Pakendis 20 testi

Calprotectin 50+200 combo üheastmeline kiirtest on visuaalselt loetav pool-kvantitatiivne immunokromatograafiline analüüs kalprotektiini (hFCP) olemasolu ja taseme määramiseks inimese väljaheites. Testi tuvastuspiirideks on 50 ja 200 mikrogrammi kalprotektiini 1 grammi väljaheite kohta

Küsi lisainfot!

Raul Kõvask, tootejuht

Telefon: +372 53097231